فکر اولی ها

از ایده تا محصول

کیت استار مفتخر است از ایده تا محصول میزبان ایده های نوآورانه شما در زمینه پرینتر سه بعدی و قطعات الکترونیکی باشد.

کارگروه ایده ها

ما در این مسیر با بررسی ابتدایی، ایده شما را به یکی از کارگروه های کیت استار ارجاع می دهیم.

 • کارگروه ایده های محصول محور
 • کارگروه ایده های دانش محور
 • کارگروه ایده های فن آوری محور
 • کارگروه ایده های خدمت محور
 • کارگروه ایده های ترکیبی

شتابدهنده ها

در این مرحله کیت استار شما را به تیم های شتابدهنده کیت استار معرفی می کند تا با تست و آزمایش ایده شما، نمونه اولیه محصول ساخته شده و برای ثبت در مراجع رسمی مستند سازی گردیده و با طی مراحل قانونی به نام شما ثبت گردد.


سرمایه گذار اولیه

کیت استار خود به عنوان سرمایه گذار اولیه حامی شما خواهد بود، تا با طی کردن مراحل 

 • تکمیل ایده
 • تحقیق و توسعه
 • برنامه ریزی
 • ساخت نمونه های کاربردی
 • تامین منابع
 • تخمین هزینه

محصول شما را آماده به مرحله تولید انبوه برساند.

از خلق ایده تا خلق ثروت

حال نوبت آن رسیده خلق ایده شما به خلق ثروت برسد. اکنون که کیت استار محصول شما را آماده ورود به بازار کرده وقت اتصال به سرمایه گذاران کلان این عرصه فرا رسیده است.

تجاری سازی

تیم تجاری سازی کیت استار با معرفی محصول شما به سرمایه گذاران مرتبط اخرین نقش خود را در این چرخه ایفا خواهد کرد.